Search Our Site

Bağımsız Denetim

Yeminli Mali Müşavirlik şirketimiz, bağımsız denetim konusunda aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

  • SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) mevzuatına tabi ortaklık ve kurumların bağımsız denetim
  • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) mevzuatı gereği bağımsız denetim
  • Sigortacılık bağımsız denetim
  • EPDK (Enerji Piyasayı Denetleme Kurumu) sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız denetim

 

Uluslararası finansal raporlama (IFRS) hizmetleri

Uluslar arası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyumlu bir şekilde denetim ve raporlama hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca bu çerçevede, Şirketlerin Türk mevzuatına göre hazırlamış olduğu mali tablolar, IASB (International Accounting Standards Board) tarafından yayınlanmış olan Uluslar arası Muhasebe Standartları (IAS- International Accounting Standards) ve Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS-International Financial Reporting Standards) uyumlu hale getirilmektedir.

Stok yönetimi çalışmaları

Bu hizmet, şirket fiili stoklarının sayılması, değerlenmesi, envanter farklılıklarının ortaya konulması ve değersiz stokların aktiften çıkarılmasıyla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını kapsamaktadır. Etkin stok yönetimi için gerekli tedbirlerin alınması ve denetim de bu hizmetin bir parçasıdır.
 

Özel amaçlı denetim ve "Due diligence" hizmetleri

Ticaret şirketleri ve bankaların hesap kayıtlarının tâbi olduğu özel ve genel mevzuat hükümlerine, yetkili organların karar ve direktiflerine uygunluğunun periyodik olarak veya dönem sonları itibari ile denetlenmesidir. Denetim kapsamında şirketlerin iç denetim birimlerinin çalışmalarının gözden geçirilmesi, şirket prosedürleri ve bunların işleyişi, müşteri işlemlerinin mevzuat ve yönergelere uygunluğu, şirket organlarının oluşum ve işleyişi ile koordinasyonlarının denetim faaliyetleri de sürdürülmektedir.
Öte yandan muhtemel bir yatırım kararından önce alım yapılacak yatırımın gerçek değerini ortaya koymak amacıyla detaylı inceleme ve analiz hizmetleri ve raporlanması hizmetleri de yürütülmektedir