Search Our Site

Şirket değerlemesi

Bu hizmet mevzuatın gerekli kıldığı hallerde veya talep edilmesi halinde, şirketlerin gerçek değerlerinin tespiti amacıyla yapılan çalışmaları ifade etmektedir. Değerleme yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir çok faktör bulunmaktadır. Değerleme uzmanlarından oluşan ekibimiz ihtiyaca uygun ve hızlı bir biçimde en gerçekçi değeri tahmin edecek şekilde çalışmaktadır.

Halka arz (açılma)

Bu hizmet, SPK mevzuatına göre halka açılma ile ilgili hazırlıkların planlanması ve ilgili işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır.
Şirketlerin paylarını halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. SPK sertifikalı uzmanlarımız halka arz ile uzun vadeli finansman ihtiyacınıza en uygun yapıyı sağlamakta ve tüm süreci yönetmektedir.

Devir, Birleşme (Şirket evlilikleri) ve Bölünme

Günümüz ekonomisinin rekabetçi koşulları içerisinde nevi değişikliği, devir, birleşme ve bölünme işlemlerini uygulamak isteyen şirketlere danışmanlık verilmektedir. Söz konusu hizmet çerçevesinde, işlemler için gerekli prosedürlerin hazırlanması ve sürdürülmesi işlemleri yapılmaktadır.