Search Our Site

Yönetim danışmanlığı

Müşterilerimizin iş stratejiler, iş yapma yöntemleri ve organizasyonel yapıları konusunda karşılaştıkları sorunları analiz etme, bu sorunları ortadan kaldırmaya dönük uygulamalar yapma ve çözüm önerileri geliştirmek yönetim danışmanlığı hizmetinin konusunu teşkil eder. Yönetim danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, şirketin organizasyon yapısı bütünüyle gözden geçirilir. Yapılan analizler sonucunda bilgi teknolojileri (BT), üretim, pazarlama gibi farklı disiplinler çerçevesinde konu ele alınır ve uygun çözüm önerileri müşterilerimize sunulur. Şirketler için yönergeler hazırlanması, aile şirketleri için anayasa hazırlanması da bu hizmetimizin bir parçasıdır.

Şirket danışmanlığı

Her türlü şirket ve irtibat merkezi (liaison office) kuruluşu, statü değişiklikleri, hisse senedi değerlemeleri, tasfiye, devir, birleşme ve ticari müzakerelerde danışmanlık, şirket danışmanlığı hizmetinin bir parçasıdır. Bu hizmetler ihtiyaç halinde hukuk departmanı ile birlikte verilmektedir.
 

İşletme, finans, muhasebe, yönetim ve maliyet muhasebesi sistemlerinin organizasyonu ve reorganizasyonu

Bu hizmetimiz çerçevesinde, Şirketlerin muhasebe sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve kurulması, belge düzeninin sağlıklı bir şekilde tasarlanması, yönetim raporlama sistemlerinin kurulması, işletme bütçe ve kesin hesaplarının hazırlanması, kalifiye muhasebe personelinin bu amaçla temini ve eğitilmesi bu hizmetimizin bir parçasıdır. 
 

Teşvik, AR-GE, yatırım ve kredi danışmanlığı

Şirketimiz, teşvik mevzuatı ve diğer mevzuattaki düzenlemelerden müşterilerimizin yararlanabilmesi için katkıda bulunmaya hazırdır. Bu kapsamda, müşterilerimizin AR-GE, yatırım ve ihracat teşviklerinden yararlanma imkânlarının değerlendirilmesi, yatırım ve kredi alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçimi ile yatırım finansmanı danışmanlığı hizmetleri de şirketimiz tarafından sunulmaktadır.

Mali tahliller ve raporlama

Özel amaçlı olarak mali ve ekonomik açıdan güncel veya geleceğe yönelik projeksiyonları içeren analiz raporları düzenlenmektedir. Öte yandan müşterilerimizin faaliyetlerini daha sağlıklı ve kârlı bir biçimde sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla, ekonomik ve mali rasyolardan yararlanarak likidite, rantabilite ve prodüktivite analizleri yapılmaktadır.